Digitale
PlanMER
RES MRE

De terinzagelegging is nu geëindigd

Het PlanMER RES MRE heeft van 3 mei t/m 14 juni 2021 ter inzage gelegen. De terinzagelegging is nu geëindigd. De tijdens deze terinzagelegging ingediende zienswijzen worden van beantwoording voorzien.
Download hier het PlanMER inclusief bijlagen
Hier wordt het digitale PlanMER RES MRE geladen.
Dit kan even duren...
Leest u vast de instructies bij de pijltjes en klik
daarna met de linker muisknop op het grijze vlak.

Hier vindt u de inhoudsopgave van het PlanMER MRE. Bijlagen C en D vindt u via de downloadknop bovenaan deze pagina.
Hier vindt u het hoofddocument van het PlanMER MRE.
Hier vindt u de geselecteerde kaartlagen. U kunt zelf inzoomen op de kaart.
Hier kunt uw de legenda openen.
Hier kunt u per thema kaartlagen aan- en uitzetten.
Current View